2024

January 2024

February 2024

March 2024

2023

January 2023

February 2023

March 2023

April 2023

May 2023

June 2023

July 2023

August 2023

September 2023

October 2023

November 2023

December 2023

2022

January 2022 Hi Rise newsletter

February 2022 Hi Rise newsletter

March 2022 Hi Rise newsletter

April 2022 Hi Rise newsletter

May 2022 Hi Rise newsletter

June 2022 Hi Rise newsletter corrected

HiRise July 2022 Newsletter

HiRise August 2022 Newsletter

September 2022

October 2022 2

November 2022

December 2022

2021

January, 2021 Newsletter

February, 2021 Newsletter

March, 2021 newsletter

April, 2021 Newsletter

Newsletter May, 2021

Newsletter June, 2021

July, 2021 Newsletter

August, 2021 Newsletter

September, 2021

October, 2021

November, 2021

December, 2021

2020

January, 2020 Newsletter

February 2020 Newsletter

March, 2020

April, 2020 Newsletter

May, 2020 Newsletter

June, 2020 Newsletter

September, 2020 Newsletter

October Newsletter 2020

November Newsletter 2020

December Newsletter 2020

2019

January, 2019 Newsletter

February 2019 Newsletter

March, 2019 Newsletter REVISED

April, 2019 Newsletter

May, 2019 Newsletter (1)

June, 2019

July, 2019

August, 2019 Newsletter

September, 2019 Newsletter

October, 2019 Newsletter

November, 2019 Newsletter

December newsletter 2019

2018

January, 2018 Newsletter

February, 2018 Newsletter

March, 2018 Newsletter

April, 2018 Newsletter

MAY, 2018 Newsletter

June, 2018 Newsletter

July, 2018

August September Hi Rise Newsletter, 2018

September, 2018 Newsletter

October, 2018 Newsletter

November, 2018 Newsletter

December, 2018 Newsletter

2017

January, 2017 Newsletter

Febuary, 2017

Hi Rise Newsletter May, 2017

June, 2017

July, 2017

August, 2017 Newsletter

October, 2017 Newsletter

November, 2017 Newsletter

December, 2017 Newsletter

2016

January, 2016 Newsletter

Hi Rise Newsletter February 2016

March Hi Rise Newsletter 2016

April, 2016 Newsletter

May, 2016 Hi Rise Newsletter

June, 2016 Newsletter

July, 2016 Newsletter

August, 2016 Newsletter

September, 2016 Newsletter

November, 2016

December, 2016

2015

May Newsletter, 2015

June/July Hi Rise Newsletter 2015

August, 2015 Newsletter

November, 2015 Newsletter

December newsletter 2015